Privātuma politika

Tālāk mēs jūs informējam par personas datu apstrādi saistībā ar mūsu tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu.

1. Vispārīgi


Atbildīgā puse

AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße
10365 Berlin
E-pasts: [email protected]

1.2. Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Veicot uzņēmējdarbību, mēs apstrādājam dažādu datu subjektu (piem., tīmekļa vietnes lietotāju, ieinteresēto pušu un klientu) personas datus. Šīs privātuma politikas apakšējā daļā mēs jūs informēsim par to apstrādes mērķiem un juridisko pamatu, kā arī sniegsim plašāku informāciju par attiecīgo apstrādi dažādu apstrādes situāciju secībā.

1.3. Saņēmējs

Atkarībā no attiecīgās apstrādes situācijas jūsu personas datus var apstrādāt ne vien datu pārzinis, bet arī trešās personas. Tostarp iespējamo saņēmēju klāsts ietver pasūtījumu apstrādātājus (piem., tīmekļa mitināšanas pakalpojumu sniedzējus, programmatūras nodrošinātājus un citus tehnisko pakalpojumu sniedzējus), piegādes pakalpojumu sniedzējus un trešo pušu tiešsaistes pakalpojumu un satura nodrošinātājus. Informācijas izpaušana var tik veikta arī saistībā ar oficiālu izmeklēšanu, tiesas rīkojumiem un tiesvedību, ja tas ir nepieciešams juridiskai vajāšanai vai izpildei. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet piezīmes par attiecīgo apstrādi, ja tā ir piemērojama.

Saņēmēji VDAR izpratnē ir arī AUTODOC grupai piederošie meitasuzņēmumi. Papildinformāciju par uzņēmumu grupu var atrast šeit.

1.4. Nosūtīšana uz trešajām valstīm

Mēs izmantojam pakalpojumus, kuru sniedzēji daļēji atrodas vai apstrādā personas datus tā dēvētajās trešajās valstīs (ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas), t.i., valstīs, kurās datu aizsardzības līmenis neatbilst Eiropas Savienībā esošajam. Šādos gadījumos, un ja Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību (VDAR 45. pants) attiecībā uz šīm valstīm, mēs esam veikuši atbilstošus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni jebkurai datu nosūtīšanai. Tie cita starpā ietver Eiropas Savienības standarta līgumu pantus. Ja tas nav iespējams, mēs datu nosūtīšanu pamatosim ar izņēmumiem, kas minēti VDAR 49. pantā, tostarp jūsu nepārprotamu piekrišanu vai nosūtīšanas nepieciešamību līguma izpildei vai pasākumu īstenošanai pirms līguma noslēgšanas.

1.5. Uzglabāšanas periods

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķim, kuram tie tika vākti, vai cik mums to uzliek likums, vai cik tas ir nepieciešams citu juridisku iemeslu dēļ.

1.6. Datu subjektu tiesības

Jums ir tiesības saņemt informāciju attiecībā uz par jums glabātajiem datiem, tostarp par jebkuriem saņēmējiem un paredzēto glabāšanas laiku, saskaņā ar VDAR 15. pantu. Ja apstrādātie dati nav (vai vairs nav) pareizi, jums ir tiesības uz labojumu (VDAR 16. pants). Ja ir izpildītas attiecīgās juridiskās prasības, jūs varat pieprasīt apstrādes dzēšanu (VDAR 17. pants) vai ierobežošanu (VDAR 18. pants), kā arī iebilst pret apstrādi (VDAR 21. pants). Ja uzskatāt, ka ar jums saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā ar datu aizsardzības likumu, jums ir tiesības iesniegt sūdzību jūsu izvēlētai datu aizsardzības uzraudzības iestādei (VDAR 77. pants).

1.7. Tiesības iebilst

Jums ir tiesības jebkurā laikā, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Pēc tam mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus, ja vien nepastāv pārliecinoši leģitīmi aizsardzības vērti iemesli, kas atsver jūsu intereses par aizsardzību, vai ja apstrāde kalpo likumīgu prasību iesniegšanai, īstenošanai vai aizstāvībai. Jūs varat jebkurā laikā, nenorādot iemeslus, iebilst pret savu datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos un pret jebkādu profilēšanu, kas ar to varētu būt saistīta.

2. Apstrādes situācijas


2.1. Vietnes lietošana

Mūsu interneta piedāvājumi kalpo, lai sniegtu informāciju par mūsu uzņēmumu un mūsu pakalpojumiem, noslēgtu vai stātos līgumattiecībās, kā arī sazinātos un mijiedarbotos ar mūsu klientiem un ieinteresētajām pusēm.

Mēs arī apstrādājam personas datus iepriekšminētajiem nolūkiem. Datu apstrādes apjoms un tiesiskais pamats ir atkarīgs no lietotāja pieprasītajiem pakalpojumiem, attiecīgās pārlūkprogrammas konfigurācijas un jebkuras sniegtās piekrišanas apjoma.

Tīmekļa tehnoloģijas (sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas)

Lai uzlabotu saziņu un mijiedarbību ar mūsu klientiem, kā arī optimizētu lietotāju pieredzi, mēs izmantojam dažādus programmatūras risinājumus un tīmekļa tehnoloģijas, tostarp trešo pušu nodrošinātos tīmekļa analīzes un mārketinga rīkus, kā arī pakalpojumus trešo pušu satura integrēšanai, tāda kā fonti, kartes vai video.

Analītikas rīki tiek izmantoti, lai apkopotu, izmērītu un analizētu datu punktus, tādus kā apmeklētāju skaits, apmeklētāju avoti, apmeklētās lapas, vietnē pavadītais laiks vai ritināšanas dziļums. Mārketinga rīki ļauj mērķtiecīgi kontrolēt un novērtēt mārketinga pasākumus (reklāmas kampaņas, partneru reklāma, daudzkanālu analīze).

E-privātuma un datu aizsardzības apsvērumu dēļ šādu rīku izmantošanai bieži ir nepieciešama attiecīgā lietotāja piekrišana. Lai saņemtu un pārvaldītu nepieciešamās piekrišanas saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu un, ja piemērojams, TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz [Vācijas telekomunikāciju un telemediju datu aizsardzības likums) 25. sadaļas 1. daļu, (skatiet nākamajā sadaļā), mēs izmantojam tā saukto piekrišanu pārvaldības rīku.

Detalizēta informācija par attiecīgo piekrišanu priekšmetu un apjomu, kā arī uz tām balstīto datu apstrādi tiks sniegta tieši, izmantojot Piekrišanu pārvaldības rīku.

Ciktāl piekrišana nav nepieciešama, personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā aprakstītajiem mērķiem, kas vienlaikus pārstāv mūsu vai mūsu partneru intereses („nepieciešamie pakalpojumi“). Datu vākšana vietnes nodrošināšanai un žurnalēšanas datņu glabāšana ir absolūti nepieciešama vietnes darbībai.

Piekrišanu pārvaldības rīks

Piekrišanu pārvaldības nolūkos mēs izmantojam piekrišanu pārvaldības rīku („CMT“). Jūs varat piekļūt CMT jebkurā laikā šeit vai tīmekļa vietnes kājenē, noklikšķinot uz saites „Sīkdatņu iestatījumi“. Kad jūs piekļūstat mūsu vietnei, tiek iestatīta CMT sīkdatne, kas tiek izmantota, lai saglabātu piekrišanu, kas sniegta atsevišķiem pakalpojumiem, un kontrolētu attiecīgo funkcionalitāšu aktivizēšanu vai deaktivizēšanu.

CMT tiek izmantots, lai iegūtu nepieciešamās piekrišanas un dokumentētu tās saskaņā ar mūsu pienākumu sniegt pierādījumus. Tiesiskais pamats tam ir VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

Apkopotie dati tiek glabāti līdz sīkdatnes dzēšanai. Sīkāku informāciju par CMT veikto datu apstrādi var atrast rīka lietotāja saskarnē.

Google tagu pārvaldnieks

Mūsu vietnē tiek izmantots uzņēmuma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 2, Īrija, Google tagu pārvaldnieks. Tagu pārvaldnieks tiek izmantots, lai pārvaldītu izsekošanas rīkus un citus pakalpojumus, tā sauktos vietņu tagus. Google tagu pārvaldniekam nav nepieciešama sīkdatņu izmantošana.

Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts., pamatojoties uz mūsu likumiskām interesēm integrēt un pārvaldīt vairākus tagus mūsu vietnē tiešā veidā.

Plašāku informāciju varat atrast šeit.

Criteo

Saistībā ar dalītu atbildību VDAR 26. panta izpratnē mēs izmantojam pakalpojumus, ko sniedz Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francija („Criteo“), lai apkopotu informāciju par lietotāju uzvedību (piem., precēm, ko esat skatījis, pievienojis iepirkumu grozam vai iegādājies) pilnībā anonīmā veidā, lai uzlabotu mūsu reklāmas piedāvājumu. Līguma ar Criteo ietvaros nosakām attiecīgās reklāmas kampaņas apjomu. Par šīs reklāmas kampaņas īstenošanu, tostarp lēmumu par to, kuras reklāmas kur tiks piegādātas, ir atbildīgs Criteo.

Saistībā ar mūsu kopīgo atbildību par iepriekš minēto apstrādi jūs varat izmantot savas VDAR noteiktās tiesības gan pret mums, gan pret Criteo. Mēs esam noslēguši dalītas atbildības līgumu ar Criteo, kura galvenos nosacījumus mēs jums darīsim pieejamus pēc pieprasījuma.

YouTube

Šajā vietnē esam integrējuši video, kas tiek glabāti vietnē YouTube, un kurus var atskaņot no mūsu vietnes. Mēs esam aktivizējuši YouTube paplašināto datu aizsardzības režīmu. Tas nozīmē, ka Google nesaņem nekādu lietošanas informāciju un neuzstāda nekādas sīkdatnes, kamēr lietotājs nav aktīvi noklikšķinājis uz atskaņošanas pogas. Pēc šī klikšķa tiek sākta video atskaņošana, un Google iestata savas sīkdatnes, lai uzlabotu savus pakalpojumus un atskaņotu individualizētu reklāmu Google reklāmas tīklā.

Pakalpojumu sniedzējs ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet privātuma paziņojumu, kas attiecas uz YouTube.

2.2. Klientu vadība, tiešais mārketings

Ar pārdošanu saistītās kontaktinformācijas un mārketinga informācijas centralizētai pārvaldībai AUTODOC grupā mēs izmantojam klientu attiecību pārvaldības sistēmu („CRM“). CRM pārvaldītie dati ietver gan esošos klientu kontaktus, gan reģistrētos vietnes lietotājus, tostarp jaunumu izdevumu abonentus un citus mārketinga kontaktus.

Klientu/lietotāju profili

CRM ļauj mums apkopot un analizēt mārketinga informāciju no vairākiem avotiem, lai optimizētu mūsu mārketinga stratēģiju un fokusēto tiešo mārketingu. Tas var ietvert klientu vai lietotāju profilu izveidi un analīzi, lai noteiktu, kuras preces un pakalpojumi ir vispopulārākie, un pielāgotu mārketinga kampaņas individuālām interesēm.

Papildus esošajiem operatīvajiem klientu datiem CRM tiek apstrādāti arī dati, kas ģenerēti, izmantojot mūsu tiešsaistes piedāvājumus (piemēram, mērķlapas, kontaktveidlapas). Turklāt var būt e-pasta un sociālo mediju mārketinga dati (piem., atvēršanas rādītāji, novirzīšanas ceļi utt.).

Mūsu mērķis ir padarīt dažādu AUTODOC grupas biznesa vienību pārdošanas un mārketinga pasākumus efektīvus un mērķtiecīgus, kā arī koordinēt tos starp nodaļām. Šim nolūkam mēs apstrādājam (arī ar pakalpojumu sniedzēju palīdzību) attiecīgos CRM datus saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, pamatojoties uz interešu līdzsvarošanu.

Piekrišanu pārvaldība (e-pasta reklāma)

Vēl viena mūsu CRM sastāvdaļa ir piekrišanu pārvaldība. Saskaņā ar UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb [Vācijas negodīgas konkurences akts]) 7. panta 2. daļas 1. un 2. punktu, daži tiešās reklāmas pasākumi, tostarp e-pasta reklāma vai reklāma patērētājiem pa tālruni, ir atļauti tikai, pamatojoties uz iepriekšēji izteiktu piekrišanu.

Ja un ciktāl jūs sniedzat mums savu piekrišanu reklāmas saņemšanai mūsu interneta piedāvājumu ietvaros (piem., abonējot informatīvo izdevumu), mēs dokumentējam un uzglabājam informāciju, kas nepieciešama kā piekrišanas pierādījums, (VDAR 7. panta 1. punkts, un, ja piemērojams, UWG 7. panta a. daļa) saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

Piekrišanas atsaukšanas gadījumā mēs saglabāsim pierādījumu dokumentācijas vajadzībām saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu līdz likumā noteikto noilguma termiņu beigām. Tas kalpo mūsu interesēm par jebkādu juridisku aizsardzību, kas var būt nepieciešama. Tas pats attiecas arī uz iebildumu pret reklāmu dokumentāciju, kuru mēs glabājam e-pasta piegāžu bloķēšanas sarakstā, lai nodrošinātu, ka neviena reklāma netiek nosūtīta adresātiem, kuri nepārprotami nevēlas to saņemt.

(Personalizēts) tiešais mārketings un informatīvie izdevumi

Ja ir sniegta piekrišana (piem., iepirkumu groza atgādinājumiem vai viedokļu un apmierinātības aptaujām), datu apstrāde piekrišanas nolūkos tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Neatkarīgi no jebkādām piekrišanu prasībām mēs apstrādājam personas datus no mūsu CRM un, ja piemērojams, no citiem avotiem (tostarp pakalpojumu sniedzējiem), lai nodrošinātu mērķtiecīgu un, ja piemērojams, personalizētu piegādi un tiešā mārketinga plānošanu. Tiesiskais pamats apstrādei, lai īstenotu mūsu reklāmas intereses, ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Mūsu vietnē jums ir iespēja abonēt regulāru bezmaksas jaunumu izdevumu, kas tostarp satur jums pielāgotu informāciju, jaunumus par mūsu precēm un aktuālus īpašos piedāvājumus.

Mūsu jaunumu izdevuma abonēšanas organizēšanai mēs izmantojam dubulto pieteikšanās procesu, kas nozīmē, ka mēs nosūtīsim jums jaunumu izdevumu pa e-pastu tikai tad, ja noklikšķināsiet uz saites mūsu paziņojuma e-pastā, lai apstiprinātu, ka esat norādītās e-pasta adreses īpašnieks. Ja apstiprināsiet savu e-pasta adresi, mēs saglabāsim jūsu e-pasta adresi, reģistrācijas laiku un reģistrācijai izmantoto IP adresi līdz brīdim, kad atteiksieties no jaunumu izdevuma. Vienīgais uzglabāšanas mērķis ir nosūtīt jums jaunumu izdevumu un pierādīt jūsu reģistrāciju. Jūs jebkurā laikā varat atrakstīties no jaunumu izdevuma. Atbilstoša atrakstīšanās saite ir atrodama katrā jaunumu izdevumā. Šim mērķim pietiek arī ar paziņojumu uz iepriekš norādīto kontaktinformāciju vai informatīvajā izdevumā sniegto adresi (piem., pa e-pastu vai pastu).

Apstrādes tiesiskais pamats ir jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Reģistrācijas procesa žurnalēšana notiek, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lai pierādītu piekrišanu.

Lai noteiktu, kad mūsu e-pasti tiek atvērti, un kā tie tiek izmantoti, mēs reģistrējam un analizējam mijiedarbību ar jaunumu izdevumu un piekļuves datiem (piem., atvēršanas biežumu vai klikšķu skaitu), izmantojot standarta tirgus tehnoloģijas. Šim nolūkam mūsu e-pastos ir iekļauti tīmekļa informatori. Tās ir nelielas attēlu datnes, ko ievietojusi mūsu vietne, kas ļauj mums noteikt, kad esat atvēris e-pastu. Mēs arī uzzinām, uz kuras no e-pasta ziņojumā esošajām saitēm jūs noklikšķināt. Mēs izmantojam šos piekļuves datus, lai nepārtraukti uzlabotu savus pakalpojumus, saturu, klientu saziņu, kā arī statistikas nolūkiem. Mēs arī izmantojam šo informāciju, lai labāk izprastu, kāds saturs un preces jūs interesē, lai turpmāk rādītu jums pašu atbilstošāko saturu.

Kā daļu no jūsu reģistrācijas, lai saņemtu mūsu reklāmas e-pasta ziņojumus, mēs arī lūdzam jūsu piekrišanu personalizēt mūsu e-pastus jūsu vajadzībām un interesēm, pamatojoties uz datiem, ko mēs par jums glabājam dažādās ierīcēs, piemēram, jūsu piekļuves informāciju, konta informāciju, ja tāda ir, un jūsu iepirkšanās vēsturi (pasūtījumi, preču atgriešana, nepabeigtie pasūtījumi). Tiesiskais pamats tam ir jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Piekļuves dati (atvēršanas un klikšķu dati) tiek glabāti tikai anonīmi. Atsevišķa piekrišanas atsaukšana iepriekšminētajai jūsu piekļuves datu analīzei un personalizēta lietošanas profila izveidei nav iespējama. Tomēr jūs varat konfigurēt savu e-pasta programmu, lai e-pasta ziņojumi tiktu rādīti teksta, nevis HTML formātā. Tas novērš attēlu un grafikas failu rādīšanu, tāpēc izsekošana nav iespējama. Šādā gadījumā jaunumu izdevums netiks parādīts pilnībā, un jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas tā funkcijas. Ja nevēlaties, lai mēs analizētu jūsu piekļuves datus vai izveidotu personalizētu jūsu lietošanas profilu, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu personalizētu reklāmu saņemšanai e-pastā, kā aprakstīts iepriekš.

Reklāma esošajiem klientiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar UWG 7. sadaļas 3. daļu reklāmai pa pastu un reklāmai esošajiem klientiem pa e-pastu nav nepieciešama pasta nosūtīšanas un izsekošanas piekrišana. Datu apstrāde, pamatojoties uz leģitīmām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, var notikt arī saistībā ar e-pasta mārketingu un reklāmu pa pastu, ja neesat devis savu piekrišanu reklāmai vai atsaucis jebkādu mums doto piekrišanu.

Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu datu izmantošanu reklāmas nolūkos, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm, izmantojot atbilstošo saiti e-pastā vai paziņojot mums uz iepriekš norādīto kontaktinformāciju (piem., izmantojot e-pastu vai pastu), kas nerada nekādas citas izmaksas, izņemot pārraides izmaksas saskaņā ar pamatlikmēm.

AUTODOC ierosināta saziņa, izmantojot īsziņu pakalpojumus vai tālruni

Ja esat sniedzis mums savu piekrišanu un ievadījis mobilā un/vai fiksētā tālruņa numuru savā klienta kontā, mēs sazināsimies ar jums pa tālruni vai izmantojot īsziņu pakalpojumus, lai veiktu apmierinātības aptaujas, izziņotu īpašos piedāvājumus un veicināšanas pasākumus, sniegtu informāciju par precēm, kā arī statistikas nolūkos. Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, paziņojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju (piemēram, pa e-pastu vai pastu), atsaukumam stājoties spēkā turpmākai saziņai.

Ja zvana sākumā sniedzat mums savu piekrišanu, mēs ierakstīsim sarunu. Mēs uzglabāsim zvana laikā sniegto informāciju mūsu klientu apkalpošanas personāla apmācībai un mūsu zvanu centra kvalitātes nodrošināšanai, un parasti to izdzēsīsim pēc trim mēnešiem, ja vien likumā vai pierādījumu nolūkos nav noteikts ilgāks glabāšanas periods. Mēs varam glabāt ierakstu līdz pat trim gadiem pierādījumu nolūkos (piem., pārdošanas līguma noslēgšanai). Jūsu piekrišana ir tiesiskais pamats (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) sarunas ierakstīšanai un tās izvērtēšanai.

Aptaujas un konkursi

Ja jūs piedalāties kādā no mūsu aptaujām, mēs izmantosim jūsu datus tirgus un viedokļu izpētei. Mēs veicam anonimizētu datu analīzi tikai iekšējiem nolūkiem. Ja izņēmuma gadījumos aptaujas netiek novērtētas anonīmi, dati tiks vākti un apstrādāti tikai ar jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Saistībā ar konkursiem mēs izmantojam jūsu datus konkursa norisei un balvas paziņošanai. Sīkāku informāciju var atrast attiecīgā konkursa dalības nosacījumos. Apstrādes tiesiskais pamats ir konkursa līgums saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Reitingi ar komentāru funkciju un zvaigžņu vērtēšanas sistēmu

Mēs piedāvājam iespēju mūsu vietnēs sniegt publiskas atsauksmes par mūsu precēm un pakalpojumiem. Kad jūs piedalāties zvaigžņu vērtēšanas sistēmā, mēs aprēķinām kopējo punktu skaitu, izmantojot mūsu atsauksmju skalu. Komentēšanas funkcijas gadījumā jūsu atsauksme var tikt publicēta arī mūsu vietnēs tikai ar jūsu iniciāļiem vai jūsu izvēlētu vārdu (pseidonīmu).

Apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu leģitīmās interesēs iegūt lietotāju vērtējumus un tādējādi radīt uzticības pamatu vietnes lietošanai. Mums ir arī leģitīmas intereses padarīt mūsu pārdošanas vērtējumus pārskatāmus citiem klientiem un pārbaudīt, vai tie ir balstīti uz faktiskajiem pirkumiem.

2.3. Saziņa

Ja jūs sazināties ar mums, izmantojot mūsu kontaktveidlapas vai e-pastu, mēs regulāri apstrādājam jūsu personas datus (arī ar pakalpojumu sniedzēju palīdzību), lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu vai apstrādātu jūsu pieprasījumu, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lai aizsargātu mūsu uzņēmējdarbības pamatintereses, tostarp mūsu korporatīvo komunikāciju.

Līdzīgi tam ar līgumu saistītā saziņa, kas nepieciešama ar jums noslēgtā līguma izpildei vai pirms līguma noslēgšanas veikto pasākumu ietvaros, pamatojoties uz jūsu pieprasījumu, tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Jūs varat arī sazināties ar mums pa tālruni. Ja zvana sākumā sniedzat mums savu piekrišanu, mēs ierakstīsim sarunu. Mēs uzglabāsim zvana laikā sniegto informāciju mūsu klientu apkalpošanas personāla apmācībai un mūsu zvanu centra kvalitātes nodrošināšanai, un parasti to izdzēsīsim pēc trim mēnešiem, ja vien likumā vai pierādījumu nolūkos nav noteikts ilgāks glabāšanas laiks. Mēs varam glabāt ierakstu līdz trim gadiem pierādījumu nolūkos (piemēram, pārdošanas līguma noslēgšanai). Jūsu piekrišana ir tiesiskais pamats (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) sarunas ierakstīšanai un tās izvērtēšanai.

2.4. Klienta konts

Mūsu vietnē mēs piedāvājam lietotājiem iespēju izveidot klienta kontu vai reģistrēties mūsu pieteikšanās zonā, lai izmantotu pilnu mūsu vietnes funkcionalitāti. Reģistrācija lietotāja kontam ir līgums par konta izmantošanu Autodoc veikalam un ar atbilstošu reģistrāciju arī Autodoc Club un Autodoc CarBook. Apkopotie dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu lietotājam piekļuvi platformām un to pakalpojumiem.

Mēs esam izcēluši informāciju, kas jums jāievada, atzīmējot tos kā obligātus. Reģistrācijas informācija tiek izmantota pasūtījumu apstrādei mūsu interneta veikalā un klienta konta izveidošanai. Bez šīs informācijas reģistrācija nav iespējama. Apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

Autodoc Carbook

Papildus jau reģistrācijas laikā sniegtajai informācijai mēs apkopojam šādu informāciju, kas nepieciešama, lai izmantotu piedāvātās funkcijas:

 • izveidojot Autodoc Club biedra kontu:
  • lietotāja transportlīdzeklis (tostarp marka, modelis, modi un nobraukums);
  • aktivitātes (piemēram, izdevumi, nobraukuma atjauninājumi).
 • izveidojot un izmantojot Carbook profilu:
  • profila vārds;
  • cita brīvprātīgi sniegta informācija.

Šī informācija tiek uzrādīta citiem reģistrētajiem Autodoc Club biedriem, kad lietotāja publiskajā profilā, projektu aprakstos un ziņu plūsmās tiek izmantots Carbook.

Papildu informāciju var arī pēc izvēles norādīt, lai tā tiktu parādīta publiskajā lietotāja profilā, projektu aprakstos un ziņu plūsmās.
Turklāt mēs apkopojam jūsu IP adresi, kad veidojat ziņu un/vai iesniedzat komentāru. Tas ir nepieciešams juridisku prasību aizstāvībai vai izpildei.
Personas dati tiks apstrādāti tiešsaistes ieguldījuma publicēšanas laikā un pēc tam dzēsti.

Apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un cita starpā VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm, nodrošinot funkcionalitāti, kas ļauj lietotājiem izveidot individuālos profilus.

Mēs izmantojam tikai jūsu sniegto informāciju, lai izveidotu dalībnieka kontu un individuālo profilu. Dati tiks dzēsti, tiklīdz tie vairs nebūs nepieciešami mērķim, kuram tie tika vākti, ja vien nav nepieciešams ilgāks glabāšanas periods, lai izpildītu juridiskās saistības.

2.5. Pasūtīšanas process

Ja veicat pasūtījumu, mēs varam apkopot informāciju, kas nepieciešama pasūtījuma apstrādei papildus reģistrācijas laikā sniegtajai informācijai.

Jūs varat norādīt papildu informāciju, piemēram, tālruņa un faksa numurus, lai mēs varētu ar jums sazināties, ja rodas jautājumi, vai arī pieprasīt samaksu pa tālruni, ja maksājums netiek veikts pēc noteiktā termiņa, vai arī sniegt rakstisku atgādinājumu, ja tas ir nepieciešams, un mēs nevarējām ar jums sazināties citos veidos.

Apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

2.6. Maksājumu pakalpojumu sniedzējs

Maksājuma veikšanai var izvēlēties dažādus maksājumu pakalpojumu sniedzējus un/vai maksāšanas metodes, tostarp priekšapmaksu, PayPal un rēķinu. Šim nolūkam šiem pakalpojumu sniedzējiem var tikt nosūtīti dati, kas tieši saistīti ar maksājumu apstrādi, piemēram, norēķinu adreses, IBAN, BIC un vēlamā maksāšanas metode. Maksājumu verificēšanas nolūkiem, piem. iegādāto preču izlaišanai mēs saņemam atbilstošu maksājumu informāciju no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Mēs arī saņemam pamatdatus un finanšu informāciju no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem kā daļu no jebkuras likumā noteiktās identitātes pārbaudes.

Ja vien jūs neesat sniedzis mums savu piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, tiesiskais pamats datu nosūtīšanai maksājumu pakalpojumu sniedzējiem līguma apstrādes kontekstā ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, jo apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei un pasūtījuma apstrādei.

Juridisko pamatu un sīkāku informāciju par datu apstrādi, ko maksājumu pakalpojumu sniedzēji veic uz savu atbildību, lūdzu, skatiet attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja datu aizsardzības informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ne visas maksāšanas metodes var būt pieejamas visās valstīs.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka efektīvākais veids, kā īstenot savas tiesības uz privātumu, ir sazināties ar savu maksājumu pakalpojumu sniedzēju, jo tikai tam ir piekļuve datiem, un tas var veikt tiešu darbību.

2.7. Sankciju saraksta pārbaude

Lai izpildītu savas saistības saskaņā ar ES pretterorisma likumdošanu, mēs veicam salīdzinājumu ar sankciju sarakstiem, ko uztur un publicē ES. Tiesiskais tā pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, kā arī mūsu leģitīmās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, pārbaudot, vai uzņēmējdarbības attiecības nepārkāpj BGB (Bürgerliches Gesetzbuch [Vācijas Civilkodekss]) 134. pantu, un neveic izvairīšanos no sankcijām.

Mēs to darām, pārbaudot jūsu vārdu un piegādes adresi jaunākajos sankciju sarakstos, kad veicat pasūtījumu. Ja ir pozitīva atbilstība, mēs pārbaudām rezultātu manuāli. Ja manuālā pārbaude nesniegs nepārprotami negatīvu rezultātu, mēs sazināsimies ar jums un, ja nepieciešams, pieprasīsim papildu informāciju salīdzināšanas nolūkiem (tostarp personu apliecinoša dokumenta kopiju, kurā norādīta jūsu pilsonība, dzimšanas datums un dzimšanas vieta). Mēs izdzēsīsim personu apliecinošu dokumentu kopijas uzreiz pēc manuālas verifikācijas. Pārbaudes laikā jūsu pasūtījums tiks īslaicīgi aizturēts. Ja pārbaudes rezultāts būs negatīvs, pasūtījums tiks apstrādāts tālāk. Ja pārbaudes rezultāts būs atbilstība sankciju saraksta ierakstam, mēs jūs informēsim un sniegsim iespēju to komentēt. Pēc tam mēs izlemsim, vai nodibināt vai neturpināt ar jums darījuma attiecības.

3. Tiešsaistes klātbūtne sociālajos tīklos


Mēs uzturam tiešsaistes klātbūtni sociālajos tīklos, lai tostarp sazinātos ar klientiem un ieinteresētajām pusēm, kā arī sniegtu informāciju par mūsu precēm un pakalpojumiem.

Attiecīgie sociālie tīkli parasti apstrādā lietotāju datus tirgus izpētes un reklāmas nolūkos. Tādējādi var tikt izveidoti lietošanas profili, pamatojoties uz lietotāju interesēm. Šim nolūkam lietotāju datoros tiek saglabātas sīkdatnes un citi identifikatori. Pamatojoties uz šiem lietošanas profiliem, reklāmas tiek ievietotas, piemēram, sociālajos tīklos, kā arī trešo pušu vietnēs. Mūsu tiešsaistes klātbūtnes darbības ietvaros mēs varam iegūt piekļuvi sociālo tīklu sniegtajai informācijai, piemēram, statistikai par mūsu tiešsaistes klātbūtnes izmantošanu. Šī statistika ir apkopota un var tostarp ietvert demogrāfisko informāciju un datus par mijiedarbību ar mūsu tiešsaistes klātbūtni, kā arī ar tajos kopīgotajām ziņām un saturu. Sīkāka informācija un saites uz sociālo tīklu datiem, kuriem mums kā attiecīgā konta operatoram ir piekļuve, ir atrodami zemāk esošajā sarakstā.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm efektīvi informēt lietotājus un sazināties ar lietotājiem, vai VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, lai uzturētu kontaktus un informētu mūsu klientus un veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas ar nākamajiem klientiem un ieinteresētajām pusēm.

Informāciju par sociālo tīklu uz savu atbildību veiktās datu apstrādes tiesisko pamatu, lūdzu, skatiet attiecīgā sociālā tīkla datu aizsardzības informāciju. Tālāk esošās saites sniegs arī papildu informāciju par attiecīgo datu apstrādi un iebildumu iespējām.

Vēlamies norādīt, ka efektīvākais veids, kā risināt privātuma problēmas, ir sazināties ar sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēju, jo tikai tie var piekļūt datiem un veikt tiešas darbības.

Tālāk tiek sniegts saraksts ar informāciju par sociālajiem tīkliem, kuros mums ir tiešsaistes klātbūtne:


4. Datu aizsardzības speciālists


Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu:

Data Protection Officer
c/o AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße
10365 Berlin
E-pasts: [email protected]

Versija: 1.0/izdevums: 2023. gada septembris

 • PayPal
 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • Банковский перевод